Vážení akcionáři,

dne 19. 9. 2016 ve 13:00 se v sídle společnosti MONET+,a.s. uskutečnila valná hromada společnosti MONET+,a.s. Pro zobrazení rozhodnutí valné hromady a souvisejících informací, prosíme, vložte do prohlížeče adresu, která Vám byla zaslána v listinné podobě tohoto oznámení. V případě, že tuto adresu nemáte, či v případě jakýchkoli dotazů, prosíme, kontaktujte Ing. Jana Vavryse, který Vám tuto adresu v elektronické formě neprodleně zašle.

Předem Vám děkujeme za pochopení tohoto přístupu a zvýšené ochrany informací naší společnosti.